ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Ιερά Πανήγυρη Αγίου Παναρέτου

Από την πανήγυρη του γηροκομείου του Ι.Ν. Αγίου Παναρέτου Γ.Ο.Χ. Πηγής Τρικάλων.
Συμπανηγύρισαν οι Επίσκοποι Βεροίας και Ναούσης κ.κ. Ταράσιος, και Φθιώτιδας ΚΚ.Παντελεήμων,
μετά του ορθοδόξου ποιμνίου.

Ο ΣΕΒ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ.κ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
Ο Σεβ. Μητροπολίτης κυρός ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, κατά κόσμον Παναγιώτης ΒΑΓΙΑΝΑΣ, εγεννήθη το 1919 εις την Αγιάσο Λέσβου, από γονείς ευσεβείς, τον Αλέξανδρον και την Ελένην. Μετά τας εγκυκλίους και γυμνασιακάς σπουδάς του εις το τότε Σχολαρχείον, διωρίσθη Γραμματεύς εις τον Δήμον της ιδιαιτέρας του πατρίδος, ενυμφεύθη δε την ευλαβεστάτην Ρωσίτσαν, με την οποίαν απέκτησεν τέσσερα τέκνα. Φλεγόμενος από τον πόθον της Ιερωσύνης, καίτοι έγγαμος με παιδιά και υποχρεώσεις, ήλθεν εις Αθήνας και εφοίτησεν εις την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν.
Την Γνησίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν εγνώρισεν το 1957, όταν συνάδελφος εις την υπηρεσίαν του του έδωσε τον <<Κήρυκα Εκκλησίας Ορθοδόξων>>, το τότε επίσημον δημοσιογραφικόν όργανον της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος. Ο 38χρονος τότε Παναγιώτης, εμελέτησε με πολλήν προσοχήν τον <<Κήρυκα>> και εντυπωσιασθείς εκ της καθαρότητος της Πίστεως, την οποίαν εκήρυττεν, είπεν: <<Αν πιστεύουν αυτά που γράφουν, τότε είναι αυτό που ψάχνω>>! Αμέσως ήλθεν εις την Αθήνα και επεσκέφθη τα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου, όπου πέραν του τότε Πρωτοσυγκέλλου π. Ευγενίου Τόμπρου(+1982), συνήντησε και δύο άλλους Κληρικούς. Τον τότε Μητροπολίτην Πειραιώς Άνθιμον Χαρίσην, (καθηρέθη το 1958) και τον μακαριστόν Ιερομόναχον Ιγνάτιον Μπέτσην (+1971). Ο Επίσκοπος Άνθιμος προεκάλεσεν αλγεινήν εντύπωσιν εις τον προσερχόμενον, διότι όταν ήκουσεν ότι ο Παναγιώτης ήτο Ριζαρίτης, και διεφλέγετο υπό θείου ζήλου να ιερωθή ήρχισε να <<κλαίγεται>>, διότι οι Ιερείς των Γ.Ο.Χ. <<δεν είχαν μισθούς και πολλές φορές ούτε το εισιτήριο του τράμ...>>. Αντιθέτως δε ο μακαριστός π. Ιγνάτιος τον ενεθάρρυνεν εις την απόφασίν του να εισέλθη εις την Γνησίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν και να δεχθή το της Ιερωσύνης διακόνημα. Αμέσως εις την συνέχειαν εγνώρισεν τον τότε Μητροπολίτην Πατρών και έπειτα Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, υπό του οποίου εχειροτονήθη Διάκονος και Πρεσβύτερος το 1958 εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας Αττικής. Τότε μετωνομάσθη εις Πανάρετον προς τιμήν του Αγίου Παναρέτου Αρχιεπισκόπου Πάφου.
Ως Ιερεύς ο π. Πανάρετος αρχικά διωρίσθη Εφημέριος εις την ακριτικήν ενορίαν αγίου Χαραλάμπους Κοζάνης, όπου υπηρέτησεν επί μίαν εικοσαετίαν. Κατά την πρώτην περίοδον της εκεί διακονίας του, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα και διώξεις υπό του Νεοημ. Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου Ψαριανού, με την χάριν όμως του Θεού, εις τας διαφόρους δίκας εια τας οποίας εσύρθη επέδειξεν πίστιν, υπομονήν και σταθερότητα, και, τελικώς αθωωθείς, εσυνέχισεν απροσκόπτως την διακονίαν εις το γεώργιον του Κυρίου. Ίδρυσεν τας ενορίας της Αγίας Αικατερίνης εις την Άνω Κώμην Κοζάνης και της αγίας Παρασκευής εις την Πτολεμαΐδα, τη δε ενορίαν του Αγίου Χαραλάμπους της Κοζάνης ανέδειξεν εις πρότυπον Ενορίαν. Χαρακτηριστικά έλεγε ο νεοημ Επισκοπος Κοζάνης "δύο ιερείς σαν τον Πανάρετο να είχα Αρχιεπίσκοπος θα γινόμουν!!!"  
Μετά την κατά το 1973, εκλογήν και χειροτονίαν του Ιερομ. Τίτου Βλάχου εις Μητροπολίτην Κοζάνης, ο π. Πανάρετος ανέλαβεν Ιεραποστολικόν έργον εις την μακρινήν Αυστραλίαν με κέντρον την ενορίαν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις το Σίδνεϋ. Μετά τρία περίπου έτη μετεκλήθη εις την Ελλάδα και διωρίσθη εις την ενορίαν της αγίας Σοφίας Τρικάλων ανήγειρεν τον Ιερόν Ναόν αγίου Παναρέτου και ευπροσ'ωπους εγκαταστάσεις ευαγούς ιδρύματος εις την Κοινότητα Πηγής.
Το έτος 1990 εκοιμήθη η σύζυγός του πρεσβυτέρα Ρωσίτσα και το 1995, μετά το σχίσμα των πέντε πρώην Μητροπολιτών, Κανονικώς εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου. Εχειροτονήθη υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ανδρέου,παρόντων και των Σεβ/των Μητροπολιτών Πειραιώς και Νήσων κ. Νικολάου, Αργολίδος κ. Παχωμίου, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Κηρύκου, και Βερροίας και Ναούσης κ. Ταρασίου, εις τον Καθεδρικόν Ναόν Αγίας Τριάδος κάτω Ηλιουπόλεως, αφού προηγουμένως έλαβεν το Μέγα και Αγγελικόν σχήμα.
Κατά την βραχείαν Αρχιερατείαν του εγκαινίασεν τους Ι.Ναούς αγ. Αποστόλων της ομωνύμου Ιεράς Μονής εν Ραψάνη Λαρίσης, Αγίων Κων/νου και Ελένης εις Φάρσαλα και της Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας εις Κόκκινον Νερόν Λαρίσης. Επίσης εχειροτόνησε δύο Κληρικούς, τον Ιεροδ. Ιγνάτιον Δάσσιον εις πρεσβύτερον (νύν Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου) και τον δόκιμον μοναχόν Βασίλειον Σεληστανιώτην εις Ιεροδιάκονον, εις τον οποίον έδωσεν το όνομα του Αποστόλου Βαρθολομαίου(νύν Ιερομόναχο Φίλλιπο).
+ ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ


13 σχόλια:

DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
π.Xρυσόστομος Γ.O.X. είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
DHMHTRHS PAPADATOS είπε...

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΥΡΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΩΣ ''ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ''. ΤΗΝ ΔΕ ''ΣΥΝΟΔΟ'' ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ!!!

DHMHTRHS PAPADATOS είπε...

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΥΡΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΦΑΝΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ!!!

Προς Τον Μακαριώταττον Αρχιεπίσκοπον κ.κ. Ανδρέα και τους Σεβ/τους Αρχιερείς

Λαβόντες μόλις σήμερον, Σάββατον 9/22.2.2003 μέσω του FAX τα υπ' αριθμ. 3180 και 3181 από 5/18.2.2003 ''Ανακοινωθέν της Ι. Συνόδου'' και ''Πρόσκλησιν'' περί ''εκτάκτου συγκλήσεως της Ι. Συνόδου'' την μεθαύριον Δευτέρα 11/24.2.2003, εν πλήρει Αρχιερατική συνειδήσει απαντώμεν τα κάτωθι:

1) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩΜΕΝ ΚΑΜΙΑΝ ''ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ'' ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ. ΑΝ ΥΠΗΡΞΕΝ ΤΟΙΑΥΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ.

2) ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΕΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΟΥΣΑΝ Ι. ΣΥΝΟΔΟΝ ΥΠΕΒΛΗΘΗ Η ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ; ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΜΑΝ ΔΕΚΤΗ, ΩΡΙΣΑΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ, ΚΑΙ ΡΟΣΔΙΩΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗΝ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ;

ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΩΣΙΝ ΑΥΘΩΡΕΙ ΜΕΣΩ FAX. ΜΕΧΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΩΛΥΟΜΕΘΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΩΜΕΝ ΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3180 ΚΑΙ 3181 ΑΠΟ 5/18.2.2003 ΕΓΓΡΑΦΑ. ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΘΑ ΑΜΑ ΗΨΕΙ ΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩΜΕΝ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ.

+ Ο Λαρίσης και Τυρνάβου ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Επειδή επί του ανωτέρω εγγράφου ΔΕΝ ΕΔΟΘΗ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ (ποίαν απάντησιν - ανταπόκρισιν μπορούσαν να έχουν), ο Σεβ/τος κ. Πανάρετος εγκαίρως ειδοποιεί με το υπ' αριθμ. 62/10-23.2.2003 έγγραφον του, ότι δεν θα συμμετάσχη εις την απόπειρα να παρουσιασθή ως τετελεσμένον γεγονός η πρωτοφανής δεινή συμπαιγνία:

Προς Τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον κ.κ. Ανδρέαν και τους Σεβ/τους Αρχιερείς

Κατόπιν του από χθες 9/22.2.2003 εγγράφου μου (FAX) επί του οποίου δεν είχομεν καμμίαν απολύτως ανταπόκρισιν, Σας γνωρίζω ότι ΚΩΛΥΟΜΑΙ να παραστώ και να συμμετάσχω εις τας εργασίας της εκτάκτου Ιεραρχίας της αύριον Δευτέρα 11/24.2.2003

ΠΕΝΘΩΝ και ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ προσδοκώ ο Κύριος να νεύση αγαθά εις την καρδίαν του Μακαριωτάτου, αλλά και εις τας καρδίας όλων μας.

Παραμένω ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός

+ Ο Λαρίσης και Τυρνάβου ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ