ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Απολυτίκιον. Ήχος α΄.
Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττων, διά του Σταυρού σου, πολίτευμα.

Κοντάκιον. Ήχος βαρύς.
Ουκέτι φλογίνη ρομφαία φυλάττει την πύλην της Εδέμ· αυτή γαρ επήλθε παράδοξος σβέσις το ξύλον του Σταυρού, θανάτου το κέντρον, και Άδου το νίκος ελήλαται, επέστης δε Σωτήρ μου βοών τοις εν Άδη· Εισάγεσθε πάλιν εις τον Παράδεισον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: